Tw�j koszykWyszukiwarkaKryteria

Wybierz producenta:maszyny budowlaneAgregaty pr�dotw�rcze jednofazowe

W tej kategorii sprz�tu pr�dotw�rczego mamy kilkadziesi�t agregat�w jednofazowych. Prosimy o szczeg�owe zapoznanie si� z ofert�, przeanalizowanie funkcjonalno�ci i warunk�w u�ytkowania maszyn. Proponowane przez nas agregaty jednofazowe to oferta skierowana do u�ytkownik�w, kt�rzy nie maj� zamiaru zasila� za ich po�rednictwem urz�dze� tr�jfazowych.

Urz�dzenie mo�na pod��czy� do gniazd jednofazowych, przy czym warto mie� na uwadze, �e moc �r�d�a jednofazowego kW (1~) agregatu pr�dotw�rczego musi by� 1.2 razy wi�ksza od sumy mocy jednocze�nie pod��czonych urz�dze�. Oferujemy agregaty pr�dotw�rcze jednofazowe w bogatym wyborze.


P-MASZ Profesjonalne Elektronarzędzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl