Tw�j koszykWyszukiwarkaKryteria

Wybierz producenta:maszyny budowlaneAgregaty pr�dotw�rcze stacjonarne

Oferowane agregaty pr�dotw�rcze stacjonarne wyst�puj� w dw�ch wersjach - otwartej i zamkni�tej. Zbudowane s� na silnikach najlepszych producent�w na rynku, takich jak SCANIA, PERKINS czy YANMAR, dzi�ki czemu wyr�niaj� si� d�ugim czasem eksploatacji. Zasilanie olejem nap�dowym (silnik diesel) powoduje, �e s� to wyj�tkowo wydajne urz�dzenia.

Poszczeg�lne modele agregat�w pr�dotw�rczych stacjonarnych s� zr�nicowane ze wzgl�du na moc i napi�cie, co daje du�e mo�liwo�ci wyboru odpowiedniego urz�dzenia. Dok�adne parametry s� opisane po klikni�ciu w odpowiedni model.


P-MASZ Profesjonalne Elektronarzędzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl