Tw�j koszykWyszukiwarkaKryteria

Wybierz producenta:maszyny budowlaneUbijaki

W tym dziale prezentujemy profesjonalny sprz�t do dynamicznego zag�szczania gruntu, wykorzystywany w robotach ziemnych. Ubijaki dost�pne w naszej ofercie zapewniaj� bardzo wydajn� prac�, dzi�ki mo�liwo�ci dostosowania cz�stotliwo�ci, si�y uderzenia oraz amplitudy drga� do warunk�w pracy na r�nych terenach. Maszyny s� �atwe w obs�udze oraz odporne na intensywn� eksploatacj�. Ubijaki wyposa�one zosta�y w praktyczne r�czki u�atwiaj�ce przenoszenie oraz za�adunek i roz�adunek. Oferujemy ubijaki z silnikiem benzynowym oraz diesel od najlepszych w bran�y producent�w.


P-MASZ Profesjonalne Elektronarzdzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl