Tw�j koszykWyszukiwarkaKryteria

Wybierz producenta:maszyny budowlaneZag�szczarki

W tej kategorii prezentowane s� zag�szczarki jednokierunkowe z silnikiem benzynowym b�d� Dieslem. Ka�da zag�szczarka jest przez nas dok�adnie opisana, dzi�ki temu maj� Pa�stwo pe�en obraz proponowanego sprz�tu. Oferowane przez nas maszyny przeznaczone s� do zag�szczania piasku, �wiru i grunt�w niespoistych. Zag�szczarki s� wykorzystywane w budownictwie og�lnym oraz przemys�owym, przy tworzeniu nasyp�w, wa��w, zap�r, kana��w, bie�ni, boisk sportowych. Niekt�re z naszych rozwi�za� s� stosowane do zag�szczania asfaltu oraz nawierzchni wykonywanych z kostki brukowej.


P-MASZ Profesjonalne Elektronarzędzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl