Tw�j koszykWyszukiwarkaKryteria

Wybierz producenta:maszyny budowlaneChwytaki

Profesjonalny chwytak do kraw�nik�w umo�liwia szybkie i r�wne uk�adanie kraw�nik�w. Specjalna r�czka wykonana z gumy dobrze przylega do r�ki i gwarantuje sprawne podnoszenie ci�kich p�ytek, co wp�ywa na bezpiecze�stwo i komfort pracy. W zale�no�ci od rozmiaru i kszta�tu przenoszonego elementu chwytak do kraw�nik�w wyst�puje w r�nych typach i mo�e by� u�ywany przez jedn� lub dwie osoby. Dodatkow� zalet� tego sprz�tu jest opcja regulowania szeroko�ci oraz wytrzyma�o��, co umo�liwia stosowanie go do transportu zr�nicowanych element�w.


P-MASZ Profesjonalne Elektronarzędzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl