Tw�j koszykWyszukiwarkaKryteria

Wybierz producenta:maszyny budowlaneMotopompy szlamowe

Oferujemy Pa�stwu nowoczesne motopompy, przeznaczone do zada� specjalnych, zw�aszcza tam, gdzie w szybkim tempie nale�y przet�oczy� znaczne ilo�ci wody czystej i zanieczyszczonej cz�ciami organicznymi, szlamem czy kamieniami. �wietnie sprawdzaj� si� w oczyszczaniu budynk�w gospodarczych oraz dzia�aniach antykryzysowych np. w trakcie powodzi. Odpowiednia przepustowo��, wydajno�� i bezawaryjno�� gwarantuj� pe�en komfort u�ytkowania.

P-MASZ Profesjonalne Elektronarzędzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl