Tw�j koszykWyszukiwarkaKryteria

Wybierz producenta:maszyny budowlaneNiwelator

Precyzyjny w dzia�aniu niwelator pozwala na dok�adne zbadanie r�nicy wysoko�ci pomi�dzy punktami. Ka�dy z dost�pnych sprz�t�w jest wyposa�ony w zaawansowane rozwi�zania technologiczne, dzi�ki czemu wykazuje si� skutecznym i wydajnym funkcjonowaniem. Specjalnie opracowana konstrukcja niwelatora powoduje, �e mo�e on pracowa� w najtrudniejszych warunkach i jest odporny na drgania oraz dzia�anie szkodliwych czynnik�w. �atwo�� obs�ugi oraz czytelny obraz to kolejne zalety tego urz�dzenia stworzonego na potrzeby geodezji i budownictwa.


P-MASZ Profesjonalne Elektronarzędzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl