Tw�j koszykWyszukiwarkaKryteria

Wybierz producenta:maszyny budowlaneZacieraczki

Kompleksowe wsparcie dla bran�y budowlanej - tak w skr�cie opisa� mo�na propozycje sklepu P-MASZ. W kolejnej kategorii prezentujemy zacieraczki elektryczne i benzynowe pochodz�ce od firm takich jak Weber, Norton Clipper czy Belle. Umo�liwiaj� one zacieranie i wyg�adzanie betonu, a ich przemy�lana konstrukcja sprawia, �e s� wyj�tkowo �atwe w eksploatacji. Mo�liwo�� precyzyjnego ustawienia zacieraczek powoduje, �e powierzchnie s� doskonale wyg�adzone. Sprz�ty te s� tak�e wyposa�one w dodatkowe elementy (�opatki, talerze) wp�ywaj�ce na ich funkcjonalno��.


P-MASZ Profesjonalne Elektronarzędzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl